Detailplaneeringud, projekteerimine

Koostame detailplaneeringuid vastavalt planeerimisseaduses esitatud nõuetele, loome planeeringualale ruumilise terviklahenduse. Meil on kogemusi nii tööstus-, äri-, kui elamualade detailplaneeringute loomisel. Omame ka igakülgseid teadmisi antud valdkonnas omavalitsuse ning teiste ametiasutustega suhtlemisel.

Samuti tegeleme väiksemate eluhoonete ning abihoonete projekteerimisega, lisaks oleme abiks projekteerimisel nende hoonete puhul, millel puudub tänapäevaseks asjaajamiseks vajalik ehitusluba.